Tuyển dụng

65 Lê Đại Hành, Phường 6, Quận 11, TP.HCM

phuchongplastic@gmail.com

Tuyển dụng
https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+Ty+Tnhh+Sx+Tm+Dv+Plastic+H%E1%BB%93ng+Ph%C3%BAc/@10.760099,106.658312,9z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc77a7ff468f4434a!8m2!3d10.760099!4d106.658312?hl=vi