Recycling Open House 2022

TĐS 255, TBĐ 18, Ấp Bình Lợi, Xã Khánh Hoà Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

phuchongplastic@gmail.com

Recycling Open House 2022
24/12/2022 - 11:12:17 AM | 2144
PLASTICS (Hiệp Hội Công Nghiệp Nhựa) gần đây đã tổ chức Open House Tái chế ảo hàng năm. Năm nay, tám tổ chức đã tham gia PLASTICS để chia sẻ các sáng kiến ​​và đổi mới tái chế mới nhất của họ

Andy Brewer, Phó Giám đốc về Tính bền vững và Vật liệu cho PLASTICS, đã bắt đầu mọi thứ bằng một bản cập nhật về sáng kiến ​​Cơ hội Thị trường Mới (NEMO) của hiệp hội nhằm khám phá những cách mới để sử dụng nội dung tái chế và tái chế vật liệu khó tái chế:

  • Chương trình cản xe cuối vòng đời: Với Ultra-Poly Corp., PLASTICS đã chứng minh tính khả thi của việc thu thập và tái chế cản va polyolefin nhiệt dẻo (TPO).
  • Nhựa thành nhựa đường: Với Trung tâm Công nghệ Nhựa đường Quốc gia, đã đẩy mạnh việc khám phá việc sử dụng màng PE tái chế sau tiêu dùng (ví dụ: túi đựng hàng tạp hóa) làm chất phụ gia polyme trong nhựa đường.
  • Polypropylene tiếp xúc với thực phẩm: Các dự án nghiên cứu, báo cáo và thí điểm nghiêm ngặt được lên kế hoạch với mục tiêu đưa PP tái chế trở lại các ứng dụng cấp thực phẩm.

 

Dưới đây là một số điều mà các tổ chức khác đã chia sẻ:

 

1. Hiệp hội các nhà tái chế nhựa (Association of Plastic Recyclers - APR)

- Hướng dẫn thiết kế APR cho khả năng tái chế nhựa: Một nguồn tài nguyên toàn diện để đo lường từng thiết kế bao bì theo các tiêu chí được ngành chấp nhận để đảm bảo rằng nó thực sự tương thích với tái chế.

- Chương trình chứng nhận APR PCR: Các doanh nghiệp tham gia thu hồi nhựa có thể chọn từ nhiều công ty chứng nhận được APR chứng thực để tiến hành kiểm toán độc lập.

- Chiến dịch APR Recycling Demand Champions: Một chương trình được thiết kế để thúc đẩy nhu cầu PCR của thị trường cuối và công nhận các công ty đã tăng cường đầu tư vào các sản phẩm chứa PCR.

 

2. Hệ thống tái chế tài nguyên (Resource Recycling Systems - RRS)

- Các lộ trình tiềm năng của PET Thermoform để tăng khả năng phục hồi: Nghiên cứu khối lượng vật liệu trên thị trường, các lộ trình khôi phục hiện tại, chi phí tương đối và sự đánh đổi đối với các lộ trình tiềm năng để tăng khả năng phục hồi.

- Yêu cầu đối với Hàng hóa và Bao bì Nhựa: Với Ocean Conservancy, RRS đã đưa ra một báo cáo xem xét bối cảnh tái chế nhựa hiện tại và đánh giá một số kịch bản chính sách.

- Bản đồ cơ sở hạ tầng tái chế và chất thải nhựa của Hoa Kỳ và Canada: Công cụ trực quan hóa dữ liệu, tương tác của Đối tác vòng lặp khép kín được hỗ trợ để phân tích khối lượng nhựa theo loại và dòng chảy theo quốc gia, tiểu bang và tỉnh.

 

3. Đối tác tái chế (The Recycling Partnership)

- Trung tâm Hành vi và Tác động Bền vững: Được thiết kế để cải thiện có thể đo lường được trong hoạt động tái chế tại khu dân cư, cải thiện hoạt động tái chế, củng cố các chương trình và tuần hoàn nâng cao.

- Máy gia tốc nền kinh tế tuần hoàn: Lực lượng đặc nhiệm giải quyết vấn đề gồm 30 công ty cung cấp thông tin và ủng hộ các giải pháp pháp lý và chính sách khả thi nhằm thúc đẩy nhanh chóng nền kinh tế tuần hoàn.

- Công cụ đánh giá bao bì hình tròn: Hướng dẫn từng bước để hiểu và đánh giá bao bì, xác định những thách thức để đạt được hệ thống hình tròn trong tương lai.

 

4. Hiệp hội kỹ sư nhựa (Society of Plastics Engineers - SPE)

- Học tập trực tiếp: SPE tổ chức hội nghị kỹ thuật hàng năm, ANTEC, dành cho các chuyên gia trong ngành, học giả và sinh viên cấp đại học.

- Ấn phẩm: SPE xuất bản một số tạp chí học thuật, tạp chí Kỹ thuật Nhựa và duy trì một thư viện kỹ thuật trực tuyến với hơn 13.000 mục.

- Quỹ SPE: Quỹ tài trợ cho các chương trình giáo dục, tài trợ và học bổng nhấn mạnh vào khoa học, kỹ thuật, tính bền vững và sản xuất; làm việc cho các cơ hội toàn diện trên toàn thế giới.

 

5. Hội đồng hóa học Mỹ (American Chemistry Council)

- Sắp xếp thứ cấp: Khi khu vực Đông Bắc xem xét một loạt các lựa chọn, bao gồm các chính sách, để tăng khả năng thu hồi và khép kín vòng lặp đối với nhựa, ACC đã tìm cách trả lời câu hỏi về cách phân loại thứ cấp chất thải của cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) có thể giúp hoàn thành những điều này mục tiêu trong một báo cáo về một mẫu của 6 MRF trong khu vực.

 

6. Liên minh Bao bì Bền vững (Sustainable Packaging Coalition - SPC)

- Hợp tác tái chế hóa chất: Một nhóm các bên liên quan khám phá bối cảnh của các công nghệ tái chế hóa chất và cách chúng phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn.

- Hợp tác phục hồi bao bì linh hoạt: Giải quyết các thách thức trong thiết kế, thu thập, phân loại, xử lý và thị trường cuối cùng cho bao bì linh hoạt.

- Next Markets Collaborative: Hoạt động để xác định và mở rộng thị trường cho nhựa khó tái chế.

 

7. Hội đồng bền vững Vinyl (Vinyl Sustainability Council)

- Tiêu chuẩn bền vững Vantage Vinyl: Cho phép các công ty xác minh tính bền vững của hoạt động của họ phù hợp với các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

- Tái chế xây dựng: Hợp tác với Bộ phận lợp Vinyl CFFA và Viện Vinyl Siding để thực hiện các chương trình tái chế thí điểm sau tiêu dùng.

 

8. Hội đồng tái chế nhựa y tế (Healthcare Plastics Recycling Council - HPRC)

- Tái chế nâng cao nhựa y tế: Cơ hội cho tính tuần hoàn – Tổng quan về ngành tái chế tiên tiến, trình bày những hiểu biết sâu sắc về cơ hội cho nhựa y tế.

- HPRC HospiCycle Tool Kit: Hướng dẫn từng bước dành cho các bệnh viện muốn bắt đầu hoặc mở rộng chương trình tái chế nhựa.

- Hướng dẫn thiết kế: Các phương pháp hay nhất dành cho nhà sản xuất trong việc thiết kế sản phẩm và bao bì để có thể tái chế.

 

(Theo www.plasticsmachinerymanufacturing.com)