Thước kéo

65 Lê Đại Hành, Phường 6, Quận 11, TP.HCM

phuchongplastic@gmail.com

Thước kéo