Liên hệ

D6/38E Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM

phuchongplastic@gmail.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH SX TM DV PLASTICS HỒNG PHÚC
Địa chỉ:
D6/38E Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM
Điện thoại: 0983.366.118
Email: phuchongplatics@gmail.com
Website: http://tamnhuahongphuc.com

https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+Ty+Tnhh+Sx+Tm+Dv+Plastic+H%E1%BB%93ng+Ph%C3%BAc/@10.760099,106.658312,9z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc77a7ff468f4434a!8m2!3d10.760099!4d106.658312?hl=vi