100% rác thải hữu cơ đô thị sẽ được tái chế vào năm 2030

D6/38E Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM

phuchongplastic@gmail.com

100% rác thải hữu cơ đô thị sẽ được tái chế vào năm 2030
18/06/2022 - 11:06:50 PM | 896
Ngày 07/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Theo Đề án, mô hình kinh tế tuần hoàn đặt ra mục tiêu hỗ trợ xây dựng lối sống xanh, khuyến khích phân loại rác thải và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Đến năm 2025, thực hiện tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương so với trước đây; giảm dần sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Đồng thời, tăng cường tái chế rác thải hữu cơ ở đô thị và nông thôn. Nâng cao nhận thức trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

 

100% rác thải hữu cơ đô thị sẽ được tái chế vào năm 2030

 

Đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn qua các mô hình kinh tế tuần hoàn đạt 50%; 100% rác thải hữu cơ ở đô thị và 70% rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế; không phát sinh việc chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt từ các mô hình kinh tế tuần hoàn ở đô thị... Mô hình kinh tế tuần hoàn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực, cải thiện năng suất lao động và thu nhập của người lao động.

 

Theo www.vpas.vn